Priser2019-01-14T10:06:40+00:00

Priser er:

Hele pakken for dig, som har en forretning(enkeltmands eller IVS) dog uden ansatte

  • moms/lønsum
  • økonomisystem
  • skat
  • årsrapport/selvangivelser
  • sparring omkring ovenstående

Samlet pris pr. år kr. 12.000

Ved ansatte er det efter konkret tilbud

Budgetmodel

  • udvidet selvangivelse/årsrapport ud fra eget bogført materiale

Pris kr.  5.000

Rådgivning og sparring

  • alt indenfor skat/moms/finansiering mv
  • konvertering/opsætning økonomisystem

Pris pr. time 800

For at finde priser for adgang til uniconta se: Stoubæk